พิธีเปิดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 และโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

พิธีเปิดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567
และโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
255015

พิธีเปิดกิจกรรม GEAR LAB สัมมนาสมาชิกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

พิธีเปิดกิจกรรม GEAR LAB สัมมนาสมาชิกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ณ หอประชุมตึก MIIX ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

425471147 865261022068763 1403915906074620447 n

กำหนดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 และโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

กำหนดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567
และโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Screenshot 2024 02 01 162205

EdTalk : "Do & Don't Active Learning"

EdTalk หัวข้อ "Do & Don't Active Learning"

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 16:00-17:00 น. 

เมื่อเด็กไม่ดูวิดีโอ ไม่สนการบ้าน นั่งเหม่อในห้องเรียน
สอนอย่างไรให้ผู้เรียน Active ในวิชาปราบเซียน พื้นฐานวิศวกรรม

โดย ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
UK-PSF Senior Fellowship และอาจารย์ที่พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ให้ได้ผล กับวิชาทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรม เช่น กลศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์วัสดุ ฯลฯ

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95722427698

Meeting ID: 957 2242 7698

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721