พิธีเปิดกิจกรรม GEAR LAB สัมมนาสมาชิกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

พิธีเปิดกิจกรรม GEAR LAB สัมมนาสมาชิกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ณ หอประชุมตึก MIIX ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

425471147 865261022068763 1403915906074620447 n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721