การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19 Transformation: The New Paradigm of Engineering Education

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19
“Transformation: The New Paradigm of Engineering Education”

http://www.eng.up.ac.th/site/54

ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2566 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จัดการประชุม

โดย สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวข้อการประชุม
• การจัดการเรียนการสอน
• กิจกรรมนักศึกษา
• มาตรฐานคุณภาพ
• การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมกับการวิจัยบริการวิชาการ


เชิญอาจารย์วิศวกรรม เข้าร่วม สัมนา workshop และ ส่งนำเสนอบทความทางวิชาการด้านการศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19

ส่งบทความได้ทาง
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กรกฎาคม 2566

📍 📍กำหนดการ และ Download template paper📍 📍
http://www.eng.up.ac.th/site/54

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721