กำหนดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 และโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

กำหนดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567
และโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Screenshot 2024 02 01 162205

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721