กิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 3 (2/2564) และการเสวนาทางวิชาการ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 3 (2/2564) และการเสวนาทางวิชาการ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 3 (2/2564) และการเสวนาทางวิชาการ

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร  อ่างทอง ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมแห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 และการเสวนาทางวิชาการ โดยมีผู้แทนจาก 64 สถาบันที่เป็นสมาชิกของสภาคณบดีฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดประชุมแบบออนไลน์ และพิธีส่งมอบธง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร  อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยในปีต่อไป

messageImage 1624935722143

messageImage 1624935740336

messageImage 1624935746646

messageImage 1624935751879

 

ทั้งนี้ในช่วงบ่ายได้มีการจัดเสวนาทางวิชาการ โดยได้จัดการบรรยายแบบออนไลน์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

1 3

1 4

1 2

messageImage 1624950318928

messageImage 1624950332329

 

สามารถชมย้อนหลังได้ที่ : https://youtu.be/1v4jBfw16NE

การประชุมหารือการยอมรับระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

การประชุมหารือการยอมรับระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

การประชุมหารือการยอมรับระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 1 (1/2563)

การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 1 (1/2563)

การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 1 (1/2563)

สภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0 2549 3471 โทรสาร: 0 2549 3409
อีเมล : cedt@en.rmutt.ac.th