คณบดีวิศวะ ม.มหิดล ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย นำทีมสมาชิกสภาฯ เข้าพบ นายกสภาวิศวกร หารือเรื่อง การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อการผลิตวิศวกรคุณภาพสูง

วันที่ 21 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 พร้อมด้วยสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร เพื่อหารือเรื่อง การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อการผลิตวิศวกรคุณภาพสูง โดยยกระดับ อาทิ การจัดประชุมวิชาการร่วม ได้แก่ TABEE ABET และหลักสูตรต่าง ๆ ณ สำนักงานสภาวิศวกร เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 028892138