สภาคณบดีวิศวฯจับมือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯพัฒนาการศึกษาวิศวฯตอบโจทย์วิชาชีพและอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 45 รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้าพบ ดร. ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมถ์เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น. อาคาร วสท. ณ ห้องบอร์ดรูม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721