การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 2 (1-2564)

การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 2 (1/2564)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 43
ได้จัดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 2 (1/2564) โดยมีผู้แทนจาก 64 สถาบันที่เป็นสมาชิกของสภาคณบดีฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดประชุมแบบออนไลน์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสภาฯ ตลอดจนทิศทาง หรือแนวทางการพัฒนาสภาคณบดีฯ ในปัจจุบัน และอนาคต ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทั้งนี้ในช่วงบ่ายได้มีการจัดเสวนาและบรรยาย จากคณะกรรมการสภาวิศวกร โดยได้จัดการบรรยายแบบออนไลน์

 
DSC 2995DSC 2996
DSC 2998DSC 2999DSC 3008DSC 3014


สามารถชมย้อนหลังได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=1vp-w408_Yk
Download เอกสารประกอบการเสวนาได้ที่ : https://www.engineeringdeans.or.th/index.php/th/download


พิมพ์   อีเมล