ขอแสดงความยินดี กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น หนึ่งใน 6 องค์กร จากทั้งประเทศ ที่ได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) จาก คณะกรรมการ Thailand Quality Award

ขอแสดงความยินดี กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น หนึ่งใน 6 องค์กร จากทั้งประเทศ ที่ได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) จาก คณะกรรมการ Thailand Quality Award

ขอแสดงความยินดี กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็น หนึ่งใน 6 องค์กร จากทั้งประเทศ ที่ได้รับรางวัล

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) จาก คณะกรรมการ Thailand Quality Award

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721