การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19 Transformation: The New Paradigm of Engineering Education

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19
“Transformation: The New Paradigm of Engineering Education”

http://www.eng.up.ac.th/site/54

ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2566 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จัดการประชุม

โดย สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวข้อการประชุม
• การจัดการเรียนการสอน
• กิจกรรมนักศึกษา
• มาตรฐานคุณภาพ
• การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมกับการวิจัยบริการวิชาการ


เชิญอาจารย์วิศวกรรม เข้าร่วม สัมนา workshop และ ส่งนำเสนอบทความทางวิชาการด้านการศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19

ส่งบทความได้ทาง
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กรกฎาคม 2566

📍 📍กำหนดการ และ Download template paper📍 📍
http://www.eng.up.ac.th/site/54

Faculty of Engineering, Mahidol University.
25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom 73170 Thailand
Tel: +66 2889 2138 Fax: +66 2441 9731