กิจกรรม

สภาคณบดีวิศวฯจับมือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯพัฒนาการศึกษาวิศวฯตอบโจทย์วิชาชีพและอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 45 รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้าพบ ดร. ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมถ์เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น. อาคาร วสท. ณ ห้องบอร์ดรูม 

Faculty of Engineering, Mahidol University.
25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom 73170 Thailand
Tel: +66 2889 2138 Fax: +66 2441 9731